1 λεπτά ανάγνωσης
Γραμμή υποστήριξης χρόνιων ασθενών 111 32

Στο πλαίσιο του έργου «Μαζί απέναντι στην πανδημία», η Ένωση Ασθενών Ελλάδας λειτουργεί πρώτη στην Ελλάδα τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης χρόνιων ασθενών ΜΑΖΙ 11132, η οποία παρέχει δωρεάν υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στη βάση των ομοτίμων και νομικής συμβουλευτικής. 

Συνολικά το τελευταίο ενδεκάμηνο, πάνω από 10.000 ωφελούμενοι απευθύνθηκαν στη γραμμή, για θέματα που σχετίζονται με εμπόδια πρόσβασής τους στο υγειονομικό σύστημα και το φάρμακο, τα δικαιώματά τους ως ασθενείς, τις κλινικές μελέτες, καθώς και ζητήματα δημόσιας υγείας όπως ο εμβολιασμός και η αιμοδοσία. 

Παράλληλα, η Ένωση μέσω αυτής της ιστοσελίδας φιλοξενεί σε καθημερινή βάση επιστημονικές και χρηστικές πληροφορίες αποκλειστικά σχετικά με την πανδημία COVID-19 και τις υγειονομικές και κοινωνικές προεκτάσεις της. 

Πάνω από 12.000 μοναδικοί επισκέπτες κάθε μήνα εμπιστεύονται τη συγκεκριμένη πηγή υπεύθυνης ενημέρωσης των χρόνιων ασθενών και των πολιτών εν γένει, επιβεβαιώνοντας το ρόλο της Ένωσης ως μία γέφυρα της κοινωνίας με την επιστημονική κοινότητα και την πολιτεία.