1 λεπτά ανάγνωσης
Τι αλλάζει στα πιστοποιητικά εμβολιασμού και νόσησης

Η ισχύς των πιστοποιητικών εμβολιασμού και νόσησης αλλάζουν, όπως είχε ανακοινώσει ο υπουργός Υγείας για την  εναρμόνιση με τις οδηγίες της Ε.Ε. Σύμφωνα με νέα ΚΥΑ η αλλαγή θα εφαρμοστεί από τις 4 Απριλίου.

Πλέον και στην χώρα μας η ισχύς του πιστοποιητικού εμβολιασμού θα είναι 9 μήνες και του πιστοποιητικού νόσησης  6 μήνες. Έως τώρα το πιστοποιητικό εμβολιασμού είχε ισχύ 7 μηνών και το πιστοποιητικό νόσησης τριών μηνών.Συγκεκριμένα,  από την ΚΥΑ προκύπτει ότι πλήρως εμβολιασμένοι θεωρούνται:

α) όσοι έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου και 

β) όσοι έχουν εμβολιαστεί για κορωνοϊό COVID-19 με την πρώτη δόση του εμβολίου των δύο δόσεων, κατόπιν νοσούν από κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν πιστοποιητικό πλήρους κάλυψης ανάρρωσης και εμβολιασμού με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου. 

Αναφορικά με τα πιστοποιητικά εμβολιασμού τόνίζεται ότι «όσοι ενήλικοι έχουν εμβολιαστεί και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον 9 μηνών από τη χορήγηση της δεύτερης δόσης ή, στην περίπτωση μονοδοσικών εμβολίων, από τη χορήγηση της μοναδικής δόσης, θεωρούνται πλήρως εμβολιασμένοι εφόσον έχουν λάβει και την αναμνηστική δόση».πιστοποιητικά νόσησης,

Πιστοποιητικά νόσησης

Στους 6 μήνες  επεκτείνεται η ισχύς του πιστοποιητικού νόσησης και εκτίδεται:

α) κατόπιν εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR για κορωνοϊό COVID-19, εντός 14 ημερών μετά τον πρώτο θετικό έλεγχο,

β) ειδικώς για τους πλήρως εμβολιασμένους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2, και κατόπιν θετικού ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test).

Στην ΚΥΑ  επισημαίνεταιγια τα πιστοποιητικά νόσησης ότι πλέον «η ισχύς του πιστοποιητικού νόσησης διαρκεί έως 180 ημέρες μετά από τον κατά τα ανωτέρω μοναδικό ή πρώτο θετικό έλεγχο». Ο πρώτος θετικός έλεγχος διενεργείται από:α) δημόσια αρχή σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία ή

β) εργαστήρια αναφοράς δημόσια ή ιδιωτικά και περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του προσώπου, όπως αυτό αναγράφεται στην ταυτότητα ή στο διαβατήριο. 

Αναφορικά με τα μη εμβολιασμένα άτομα, εφόσον πραγματοποιηθεί επαναληπτικός εργαστηριακός έλεγχος με τη μέθοδο PCR μετά από τις 180 ημέρες ισχύος του πιστοποιητικού νόσησης συν μία  ημέρα και είναι θετικός, δεν εκδίδεται εκ νέου πιστοποιητικό νόσησης, τηρουμένων πάντως των επιβαλλόμενων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας. 

Αναφορικά με τα εμβολιασμένα άτομα, για τους ενήλικες που είναι εμβολιασμένοι είτε με τις δύο  δόσεις του εμβολίου είτε με το μονοδοσικό εμβόλιο και επαναμολύνονται από κορωνοϊό COVID-19 δεύτερη φορά εντός του χρονικού διαστήματος ισχύος του πιστοποιητικού εμβολιασμού δηλαδή εντός των 9 μηνών από τη χορήγηση της δεύτερη ή της μονής δόσης εκδίδεται πιστοποιητικό νόσησης με διάρκεια 180 ημέρες.