Τι άδεια δικαιούνται οι εργαζόμενοι την ημέρα εμβολιασμού | Η νέα εγκύκλιος


1 λεπτά ανάγνωσης

Σύμφωνα με τη διευκρινιστική εγκύκλιου του Υπουργείου Εργασίας οι εργοδότες υποχρεούνται να διευκολύνουν τους εργαζόμενους τους με κάθε τρόπο στη διαδικασία προγραμματισμού και προσέλευσης στα εμβολιαστικά κέντρα κατόπιν των προγραμματισμένων ραντεβού, εφόσον αυτά πραγματοποιούνται εντός του ωραρίου εργασίασ τους. Συγκεκριμένα, δίνεται η δυνατότητα στους εργαζόμενους, εφόσον η ώρα και η ημέρα του προγραμματισμένου εμβολιασμού τους, ορίζεται εντός του νομίμου ωραρίου εργασίας τους, να απουσιάσουν για διάστημα έως τριών (3) ωρών από την εργασία τους με άδεια του εργοδότη και αυτή τους η απουσία να είναι δικαιολογημένη, κατ' αναλογική εφαρμογή του άρθρου 657 ΑΚ.

Πατήστε εδώ για να βρείτε την εν λόγω εγκύκλιου του υπουργείου εργασίας την οποία υπογράφει η Γενική Γραμματέας κα. Άννα Στρατινάκη.