1 λεπτά ανάγνωσης
Συστάσεις εμβολιασμού έναντι της νόσου COVID-19

     Η εφαρμογή του αναμνηστικού εμβολιασμού για τη νόσο COVID-19 από τα τέλη Σεπτεμβρίου του 2021 αποδείχθηκε ασφαλής και αποτελεσματική για την προστασία του πληθυσμού έναντι σοβαρής νόσου από τις νέες παραλλαγές Δέλτα και Όμικρον του ιού SARS-CoV-2. Όπως είναι γνωστό, τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, καθώς και τα άτομα με ανοσοκαταστολή, βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο για σοβαρή νόσο και επιπλοκές. Οι ομάδες αυτές μπορεί να εμφανίζουν εξαρχής χαμηλότερη ανοσολογική απάντηση μετά τον εμβολιασμό, η οποία φαίνεται ότι εξασθενεί και συντομότερα.

Λόγω της μεγαλύτερης μεταδοτικότητας και της αυξημένης ανοσοδιαφυγής των νέων παραλλαγών Όμικρον, της χαλάρωσης των περιοριστικών μέτρων, καθώς και της συνακόλουθης μεταβολής της συμπεριφοράς των πολιτών, εξακολουθούμε να παρατηρούμε διεθνώς αυξημένο αριθμό μολύνσεων οι οποίες ευτυχώς, κυρίως λόγω του εμβολιασμού, οδηγούν σε αναλογικά μικρότερο αριθμό νοσηλειών.

Συνεκτιμώντας τη διεθνή βιβλιογραφία, τα τρέχοντα επιδημιολογικά δεδομένα της χώρας μας σε συνδυασμό με την εμβολιαστική κάλυψη και τον χρόνο που έχει παρέλθει από την 1η αναμνηστική δόση η ΕΕΕ επανέρχεται στην από 3-5- 2022 σύστασή της, η οποία παραμένει αμετάβλητη. Εκτιμά ότι το πιθανό σχετικό όφελος από μια δεύτερη αναμνηστική δόση αναμένεται να είναι μεγαλύτερο σε άτομα ηλικίας 70 ετών και άνω, καθώς και σε όσα διαμένουν σε μονάδες φιλοξενίας ηλικιωμένων. Επιπλέον, σε άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω, ιδιαίτερα εκείνα με σοβαρά υποκείμενα νοσήματα, η 2η αναμνηστική δόση αναμένεται να μειώσει την

πιθανότητα νοσηλείας. Για τις παραπάνω ομάδες πληθυσμού η ΕΕΕ συστήνει τη χορήγηση της 2ης αναμνηστικής δόσης με mRNA εμβόλιο σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον 4 μηνών μετά τη χορήγηση της πρώτης αναμνηστικής δόσης. Σε άτομα που έχουν νοσήσει μετά την πρώτη αναμνηστική δόση δεν κρίνεται αναγκαία η χορήγηση 2ης αναμνηστικής δόσης.

Σημειώνεται ότι σχετικά με την προστασία έναντι της ήπιας νόσου από τις παραλλαγές Όμικρον και ακόμα περισσότερο έναντι της μόλυνσης, αυτή εξασθενεί σύντομα, ακόμα και μετά την αναμνηστική δόση. Υπενθυμίζεται ότι, ο κύριος στόχος του εμβολιασμού είναι η προστασία έναντι της σοβαρής νόσου. Για το λόγο αυτό, πρωταρχική σημασία έχουν η ολοκλήρωση του βασικού εμβολιασμού στον πληθυσμό, ηλικίας 5 ετών και άνω, η χορήγηση 1ης αναμνηστικής δόσης στον ενήλικο πληθυσμό καθώς και 2ης αναμνηστικής δόσης σε άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω.

Αναφορικά με τα άτομα του γενικού πληθυσμού ηλικίας κάτω των 60 ετών η ΕΕΕ επισημαίνει ότι δεν υπάρχουν προς το παρόν επαρκή επιστημονικά δεδομένα για το πρόσθετο όφελος που θα προσέφερε μια δεύτερη αναμνηστική δόση με τα υπάρχοντα εμβόλια. Ωστόσο, συνεκτιμώντας την ασφάλεια των εμβολίων, η ΕΕΕ εισηγείται να παρέχεται εξατομικευμένα η δυνατότητα εμβολιασμού με δεύτερη αναμνηστική δόση σε άτομα ηλικίας 30 ως 59 ετών εφόσον το επιλέξουν μετά από σύμφωνη ιατρική γνώμη».