1 λεπτά ανάγνωσης
Πίνακας Δικαιούχων Αναμνηστικής δόσης Εμβολίων στην Ελλάδα

Μπορείτε να βρείτε τους πίνακες δικαιούχων αναμνηστικής δόσης εμβολιασμού στην επισύναψη, όπως έχουν διαμορφωθεί από το Υπουργείο Υγείας.