1 λεπτά ανάγνωσης
Οι 5 γιατροί που θα κρίνουν ποιοι δικαιούνται αντιϊκά φάρμακα

Με απόφαση του Θάνου Πλεύρη και της Μίνας Γκάγκα συγκροτήθηκε και ορίστηκαν τα 5 μέλη στην Επιτροπή Εξέτασης Αιτήσεων για τη χορήγηση Αντιϊκών Φαρμάκων σε ασθενείς με λοίμωξη COVID-19. Στα μέλη της Επιτροπής δεν καταβάλλεται αμοιβή ή αποζημίωση και η θητεία τους λήγει στις 31.12.2022.

  1. ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, MD, PhD Καθηγήτρια Παθολογίας – Λοιμώξεων Ιατρικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.).
  2. ΘΗΡΑΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, Γενικός Ιατρός, Διευθυντής ΕΣΥ – Κέντρο Υγείας Βάρης, Γενικός Γραμματέας Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών.
  3. ΚΟΤΑΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, Καθηγήτρια Πνευμονολογίας και Εντατικής Θεραπείας στο Ε.Κ.Π.Α., Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Εντατικής Θεραπείας.
  4. ΛΟΥΚΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, MD FCCP FERS Καθηγητής Πνευμονολογίας στο Ε.Κ.Π.Α., Πρόεδρος Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας.
  5. ΣΚΟΥΤΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Διευθυντής Β’ Παθολογικής – Λοιμωξιολογικής Κλινικής.

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται η ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ενώ η Επιτροπή θα λειτουργεί υπό την παρακολούθηση της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας. Πρακτικά, η επιτροπή είναι η ίδια με εκείνη που έκρινε για τα μονοκλωνικά αντισώματα.Έργο της Επιτροπής είναι η εξέταση των αιτήσεων που υποβάλλονται από τους θεράποντες ιατρούς των ασθενών που πληρούν τα κριτήρια προτεραιοποίησης της χορήγησης αντιϊκών φαρμάκων, όπως αυτά έχουν αποφασισθεί στην αριθμ. 245η/03.11.2021 Συνεδρίαση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.Η Επιτροπή εξετάζει τις αιτήσεις εντός χρονικού διαστήματος μίας ημέρας και ενημερώνει τον θεράποντα ιατρό και τον ασθενή, ως προς την αποδοχή ή μη της αίτησης, προκειμένου να προγραμματιστεί η χορήγηση των Αντιϊκών Φαρμάκων.Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι:

α) η κατάθεση της αίτησης έγινε από τον θεράποντα ιατρό που καταχώρησε τον ασθενή στο Μητρώο Ασθενών COVID-19 μέσω της πλατφόρμας αιτήσεων χορήγησης Αντιϊκών Φαρμάκων που αναπτύσσεται από την Η.ΔΙ.Κ.Α. και η οποία διαλειτουργεί με το Μητρώο Ασθενών COVID-19,

β) η προτεραιοποίηση των αιτήσεων γίνεται με βάση τον χρόνο κατάθεσης της αίτησης,

γ) οι δικαιούχοι αίτησης είναι ασθενείς που πληρούν τα κριτήρια όπως αυτά καθορίστηκαν στην αριθμ. 245η/03.11.2021 Συνεδρίαση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.