1 λεπτά ανάγνωσης
Οι νέες συστάσεις εμβολιασμού για την COVID-19

Το Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε επικαιροποιημένες συστάσεις εμβολιασμού που περιλαμβάνουν και την  δεύτερη αναμνηστική δόση. Η χορήγηση της συνιστάται σε συγκεκριμένες ομάδες και υπό συνθήκες στον γενικό πληθυσμό.

Στις συστάσεις αναφέρεται ότι μια δεύτερη αναμνηστική δόση αναμένεται να έχει μεγαλύτερο όφελος σε άτομα ηλικίας 70 ετών και άνω, καθώς και σε ηλικιωμένους που διαμένουν σε μονάδες φιλοξενίας.  «Ασπίδα» έναντι του κορονοϊού ακόμη προσφέρεται σε άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω, ιδιαίτερα σε εκείνα με σοβαρά υποκείμενα νοσήματα,  καθώς αναμένεται ότι η δεύτερη αναμνηστική δόση αναμένεται να μειώσει την πιθανότητα νοσηλείας.

Συγκεκριμένα, η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού συστήνει τη χορήγηση της δεύτερης αναμνηστικής δόσης με mRNA εμβόλιο σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον τεσσάρων μηνών μετά τη χορήγηση της πρώτης αναμνηστικής δόσης. Σε άτομα που έχουν νοσήσει μετά την πρώτη αναμνηστική δόση δεν κρίνεται αναγκαία η χορήγηση δεύτερης αναμνηστικής δόσης.

Άξιο λόγου είναι ότι  διευκρινίζεται για την προστασία έναντι της ήπιας νόσου από τις παραλλαγές Όμικρον και ακόμα περισσότερο έναντι της μόλυνσης, πως  αυτή εξασθενεί σύντομα, ακόμα και μετά την αναμνηστική δόση. Υπενθυμίζεται ότι, ο κύριος στόχος του εμβολιασμού είναι η προστασία έναντι της σοβαρής νόσου. Για το λόγο αυτό, πρωταρχική σημασία έχουν η ολοκλήρωση του βασικού εμβολιασμού στον πληθυσμό, ηλικίας 5 ετών και άνω, η χορήγηση της πρώτης αναμνηστικής δόσης στον ενήλικο πληθυσμό καθώς και της δεύτερης αναμνηστικής δόσης σε άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω.

Επίσης, διευκρινίζεται για τα άτομα του γενικού πληθυσμού ηλικίας κάτω των 60 ετών ότι δεν είναι αρκετά προς το παρόν τα επιστημονικά δεδομένα για να εκτιμηθεί ένα τυχόν πρόσθετο όφελος που θα προσέφερε μια δεύτερη αναμνηστική δόση με τα υπάρχοντα εμβόλια. Με βάση την ασφάλεια των εμβολίων, η επιτροπή εισηγείται να παρέχεται εξατομικευμένα η δυνατότητα εμβολιασμού με δεύτερη αναμνηστική δόση σε άτομα ηλικίας 30 ως 59 ετών εφόσον το επιλέξουν μετά από σύμφωνη ιατρική γνώμη.