9 λεπτά ανάγνωσης
Νέες οδηγίες από το Υπουργείο Υγείας για διαχείριση κρουσμάτων COVID-19 στην ΠΦΥ
Νέες κατευθυντήριες οδηγίες εκδόθηκαν από το Υπουργείο Υγείας για τη διαχείριση ύποπτων ασθενών covid-19 σε επίπεδο ΠΦΥ, προσανατολισμένες κυρίως στα Κέντρα Υγείας. Θα ακολουθήσουν άλλες για τα ιδιωτικά ιατρεία ΠΦΥ.

Οι νέες οδηγίες  συντάχθηκαν από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας και έχουν εγκριθεί από την Εθνική Επιτροπή Προστασίας της Δημόσιας Υγείας. Στόχος είναι η υποστήριξη του έργου των υπηρεσιών υγείας, κυρίως σε ότι αφορά, σε πρώτο στάδιο, στη διαχείριση κρουσμάτων COVID-19 (υπόπτων και επιβεβαιωμένων) στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ), αλλά και στη σχετική εκπαίδευση και συνεχιζόμενη κατάρτιση των υγειονομικών, με έμφαση στο προσωπικό πρώτης γραμμής.

Με τη σωστή εφαρμογή των οδηγιών που ακολουθούν επιτυγχάνεται:

 • Ο περιορισμός της διασποράς της νόσου στην κοινότητα.
 • Η ελαχιστοποίηση της μετάδοσης σε πολίτες και υγειονομικό προσωπικό.
 • Η αντιμετώπιση των ύποπτων ή και επιβεβαιωμένων περιστατικών COVID-19 που δεν χρίζουν περαιτέρω νοσηλείας.
 • Η αξιοποίηση των υπηρεσιών υγείας στην ΠΦΥ και η αποσυμφόρηση της δευτεροβάθμιας περίθαλψης.

Στα μέτρα που πρέπει να εφαρμόζονται περιλαμβάνονται: μέτρα πριν από την έλευση του ασθενούς στο χώρο των δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, κατά την είσοδό του σε αυτόν, καθ ́ όλη τη διάρκεια της παραμονής του έως και τον καθαρισμό και απολύμανση του χώρου. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για την προστασία των ατόμων που ανήκουν σε ομάδα υψηλού κινδύνου για σοβαρή νόσηση ή εμφάνιση επιπλοκών από τη λοίμωξη COVID-19 (π.χ. ηλικιωμένα άτομα και υποκείμενα νοσήματα), συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού.

Τεστ σε κάθε ύποπτο κρούσμα

Σε κάθε ύποπτο κρούσμα COVID-19 διενεργείται λήψη ρινοφαρυγγικού ή στοματοφαρυγγικού επιχρίσματος για μοριακό PCR έλεγχο. Ο εργαστηριακός έλεγχος είναι απαραίτητος για την εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων για τον έλεγχο της διασποράς του ιού, τη διερεύνηση και τη διαχείριση των επαφών του, την ενδεδειγμένη θεραπευτική αντιμετώπιση του ασθενούς αν απαιτηθεί.

Ανάλογα των δυνατοτήτων της Μονάδας ΠΦΥ:

 •  Το δείγμα ταυτοποιείται εντός της μονάδας.
 • Το δείγμα αποστέλλεται στο Νοσοκομείο Αναφοράς που έχει ορίσει η οικεία ΥΠΕ.
 •  Το δείγμα αποστέλλεται σε Ιδιωτικό Εργαστήριο, με το οποίο έχει συνάψει σύμβαση η οικεία

  ΥΠΕ.

Όλοι οι ιατροί των ειδικοτήτων γενικής ιατρικής, παθολογίας, πνευμονολογίας και παιδιατρικής των Μονάδων ΠΦΥ έχουν την υποχρέωση να συμπληρώνουν και να τηρούν το «Εθνικό Μητρώο Ασθενών με COVID-19», στο οποίο καταγράφονται τα επιβεβαιωμένα κρούσματα (μετά την επιβεβαίωση μοριακού PCR ελέγχου), παρέχοντας παράλληλα υπηρεσίες τηλεσυμβουλευτικής, με συμβουλές, καθοδήγηση και υποστήριξη στους ασθενείς με COVID-19 οι οποίοι βρίσκονται σε κατ’ οίκον περιορισμό, με σκοπό την παρακολούθηση της υγείας τους και την ορθή ενημέρωσή τους.

Η επικοινωνία ιατρού-ασθενή θα γίνεται είτε μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας είτε μέσω πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης με τη χρήση υπολογιστή, tablet ή smartphone, μόλις μπει σε παραγωγική λειτουργία το σύστημα «Τηλεσυμβουλευτικής για Ασθενείς με COVID-19» της ΗΔΙΚΑ, το οποίο θα διαθέτει τις πλέον βασικές λειτουργικότητες σε ότι αφορά την εξ αποστάσεως παρακολούθηση και υποστήριξη των ασθενών με COVID-19, θα διαλειτουργεί με το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (ΣΗΣ) και θα είναι σε παράλληλη λειτουργία με άλλα υποσυστήματα του ΣΗΣ, όπως το «Εθνικό Μητρώο Ασθενών με COVID-19», το «Σύστημα ηλεκτρονικών ιατρικών Ραντεβού – eRDV» και η «Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης» και «Επίσκεψης του Συστήματος ΠΦΥ».

Παραπομπή σε νοσοκομείο

Την αξιολόγηση αναγκαιότητας παραπομπής και νοσηλείας στο νοσοκομείο για τους ασθενείς με συμπτώματα λοίμωξης αναπνευστικού συστήματος, φέρει αποκλειστικά ο ιατρός που έχει προβεί σε κλινική εκτίμηση στη Μονάδα ΠΦΥ. Συνεκτιμάται η γενική κλινική κατάσταση του ασθενούς, η 2 κατηγορία των ευπαθών ομάδων και τα υποκείμενα νοσήματα.

Σε κάθε περίπτωση παραπομπής στο νοσοκομείο και εφόσον η κατάσταση του ασθενούς δεν επιτρέπει τη μετακίνησή του σε νοσοκομείο αναφοράς με ίδιο μέσο, ο θεράπων ιατρός θα πρέπει απαραιτήτως να ενημερώσει το ΕΚΑΒ για παραλαβή ύποπτου κρούσματος, καθώς και το νοσοκομείο υποδοχής, ώστε οι αντίστοιχες υπηρεσίες να είναι προετοιμασμένες για την κατάλληλη διαχείριση, ενώ θα πρέπει να συνταγογραφεί ηλεκτρονικό παραπεμπτικό μέσω του ΣΗΣ της ΗΔΙΚΑ.

Μέσα Ατομικής Προστασίας

Το προσωπικό υπηρεσιών υγείας που έρχεται σε επαφή με ασθενείς με πιθανή ή επιβεβαιωμένη λοίμωξη COVID-19 θα πρέπει να διαθέτει:

 • Χειρουργική μάσκα (κατηγορίας IR ή IIR) ή μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας FFP2 εάν είναι διαθέσιμη, την οποία θα εφαρμόζει πριν την είσοδο στο θάλαμο νοσηλείας ή εξέτασης του ασθενούς.
 • Σε περιπτώσεις χειρισμών που παράγουν αερόλυμα, πρέπει να χρησιμοποιείται μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2/FFP3/Ν95/ΚΝ95) την οποία θα εφαρμόζει πριν την είσοδο στο θάλαμο νοσηλείας ή εξέτασης του ασθενούς.
 • Η αφαίρεση της μάσκας θα πρέπει να γίνεται μετά την έξοδο από το θάλαμο και αφού έχει προηγηθεί κλείσιμο της πόρτας αυτού. Υγιεινή των χεριών προηγείται και έπεται της αφαίρεσης της μάσκας.
 • Οφθαλμική προστασία/προστασία προσώπου (ασπίδα προσώπου ή προστατευτικά γυαλιά ευρέως πεδίου). Φακοί επαφής ή γυαλιά οράσεως που φέρει το προσωπικό, δεν προσφέρουν την κατάλληλη προστασία. Επισημαίνεται ότι απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στους χειρισμούς των φακών επαφής λόγω αυξημένου κινδύνου επιμόλυνσής τους. Σε περιπτώσεις επαναχρησιμοποιούμενων γυαλιών ή ασπίδων προσώπου, ακολουθούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή ή/και οι διαδικασίες του χώρου παροχής υπηρεσιών υγείας για τον καθαρισμό, την απολύμανσή τους ή/και την αποστείρωσή τους, πριν την επόμενη χρήση.
 • Καθαρή μη αποστειρωμένη αδιάβροχη ρόμπα με μακριά μανίκια.
 • Γάντια μιας χρήσης (αποστειρωμένα όταν η διαδικασία το απαιτεί).

Συντονιστής σε κάθε μονάδα

Υπεύθυνος για την τήρηση των μέτρων και οδηγιών, για την εκπαίδευση του υγειονομικού προσωπικού στα υγειονομικά πρωτόκολλα ή τις αναθεωρημένες οδηγίες που αποστέλλονται στη Μονάδα ΠΦΥ, είναι ο Συντονιστής και Αναπληρωτής Συντονιστής της Μονάδας.

Ο Συντονιστής ή ο Αναπληρωτής Συντονιστής της Μονάδας ΠΦΥ, ορίζεται ως «Υπεύθυνος υλικών» για τη διαχείριση των μέσων ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π.). Ο απαραίτητος εξοπλισμός που παραδίνεται στις Μονάδες ΠΦΥ θα πρέπει να χρησιμοποιείται με βάση τις οδηγίες και σε φυλασσόμενο χώρο. Για κάθε βάρδια, ο Υπεύθυνος υλικών δύναται να ορίσει αντικαταστάτη του, διατηρώντας, ωστόσο, ο ίδιος την πλήρη ευθύνη διαφύλαξης του εξοπλισμού και την αποφυγή άσκοπης ή κακής χρήσης. Καθημερινά ο αρμόδιος υπάλληλος της Μονάδας ΠΦΥ θα πρέπει να ενημερώνει την αντίστοιχη ηλεκτρονική φόρμα του ΒΙ, με απόλυτη ακρίβεια, συμπεριλαμβάνοντας τυχόν δωρεές υλικών.

Ο Συντονιστής και ο Αναπληρωτής Συντονιστής της Μονάδας ΠΦΥ καθ’ όλη την διάρκεια της επιδημίας COVID-19, οφείλουν να είναι σε πλήρη ετοιμότητα και με τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας με τη Διοίκηση της οικείας ΥΠΕ για κάθε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Σε κάθε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, αν απαιτηθεί από τη Διοίκηση της οικείας ΥΠΕ, οφείλουν ένας εκ των δύο να έχει τη δυνατότητα πρόσβασης στη Μονάδας ΠΦΥ εντός 30 λεπτών.

Σε κάθε περίπτωση επιβεβαιωμένου κρούσματος της Μονάδας ΠΦΥ, ο Συντονιστής ή ο Αναπληρωτής Συντονιστής της Μονάδας ΠΦΥ θα πρέπει υποχρεωτικά να ενημερώνει τον ασθενή, τον ΕΟΔΥ, το Μητρώο εξ αποστάσεως παρακολούθησης θετικών Κρουσμάτων COVID-19 και την οικεία ΥΠΕ.

Βρείτε εδώ τις πλήρεις Οδηγίες "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ COVID-19 ΣΤΗΝ ΠΦΥ"

Πηγή: virus.com.gr