1 λεπτά ανάγνωσης
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ
Η Ένωση Ασθενών Ελλάδας συζητά με τον κ. Τάκη Παναγιωτόπουλο, Ομότιμο Καθηγητή δημόσιας υγείας - υγείας του παιδιού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, για την πανδημία COVID-19 και την εθνική μας απόκριση.

Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τα μέτρα πρόληψης και υγιεινής, τις ευπαθείς ομάδες και τη σημασία της ατομικής ευθύνης.