1 λεπτά ανάγνωσης
Διαδικασία Εµβολιασµού µε την χρήση Προσωρινού ΑΜΚΑ (ΠΑΜΚΑ)

Διαδικασία Εµβολιασµού µε την χρήση ΠΑΜΚΑ

Οι πολίτες µέσω της σελίδας emvolio.gov.gr µπορούν να αιτηθούν την έκδοση Προσωρινού ΑΜΚΑ, αποκλειστικά προς τον σκοπό του εµβολιασµού κατά της COVID-19, ακολουθώντας τον σύνδεσµο : https://emvolio.gov.gr/pamka

Έκδοση Προσωρινού ΑΜΚΑ εφόσον ο πολίτης διαθέτει ΑΦΜ ή Ελληνική ταυτότητα

Βήµα 1 : Συµπληρώστε ΝΑΙ στο πεδίο «Διαθέτετε ΑΦΜ;*»

Βήµα 2 : Επιλέξτε το σχετικό έγγραφο ταυτοποίησης που κατέχετε στο πεδίο «Έχετε κάποιο έγγραφο ταυτοποίησης; *» (αν διαθέτετε µόνο ΑΦΜ ή µόνο ελληνική ταυτότητα παραλείψτε το ένα από τα δύο βήµατα)

Βήµα 3 : Πατήστε Συνέχεια

Αίτηση έκδοσης Προσωρινού ΑΜΚΑ εφόσον ο πολίτης διαθέτει ΑΦΜ ή Ελληνική ταυτότητα

Βήµα 4 : Συµπληρώστε ορθά τα προσωπικά σας στοιχεία

 Βήµα 5 : Πατήστε «Υποβολή Στοιχείων»

Έκδοση Προσωρινού ΑΜΚΑ εφόσον ο πολίτης διαθέτει ΑΦΜ ή Ελληνική ταυτότητα

Η αίτηση έκδοσης Προσωρινού ΑΜΚΑ θα καταχωρηθεί και ο πολίτης θα λάβει το ακόλουθο µήνυµα : “ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΣΑΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΜΚΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΑΡ. ΑΙΤ. ΧΧΧΧΧΧ. ΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΣΑΣ ΜΕ ΝΕΟ ΓΡΑΠΤΟ ΜΗΝΥΜΑ.”

Αν εγκριθεί και ο αιτών ανήκει στην ηλικιακή οµάδα που εµβολιάζεται την τρέχουσα περίοδο θα λάβει µέσω SMS τον Προσωρινό ΑΜΚΑ εντός 3 ηµερών µε το ακόλουθο µήνυµα : “O ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΜΚΑ 99999999999 ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΩΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΡΙΣΤΕ ΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ emvolio.gov.gr, ΚΕΠ ‘Η ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

Σε περίπτωση που ο πολίτης δεν διαθέτει ΑΦΜ ή Ελληνική ταυτότητα θα πρέπει να επισκεφθεί ένα Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) µε σκοπό την ταυτοποίηση των στοιχείων του και την έκδοση προσωρινού ΑΜΚΑ.

 Άµεσα θα εκδοθεί ο προσωρινός αριθµός ΑΜΚΑ Μόλις λάβει τον προσωρινό ΑΜΚΑ µπορεί να κλείσει το ραντεβού του εφόσον ανήκει σε σειρά προτεραιοποίησης µέσω ΚΕΠ ή φαρµακείου