1 λεπτά ανάγνωσης

Διαδικασία Εµβολιασµού µε την χρήση ΠΑΜΚΑ

Οι πολίτες µέσω της σελίδας emvolio.gov.gr µπορούν να αιτηθούν την έκδοση Προσωρινού ΑΜΚΑ, αποκλειστικά προς τον σκοπό του εµβολιασµού κατά της COVID-19, ακολουθώντας τον σύνδεσµο : https://emvolio.gov.gr/pamka

Έκδοση Προσωρινού ΑΜΚΑ εφόσον ο πολίτης διαθέτει ΑΦΜ ή Ελληνική ταυτότητα

Βήµα 1 : Συµπληρώστε ΝΑΙ στο πεδίο «Διαθέτετε ΑΦΜ;*»

Βήµα 2 : Επιλέξτε το σχετικό έγγραφο ταυτοποίησης που κατέχετε στο πεδίο «Έχετε κάποιο έγγραφο ταυτοποίησης; *» (αν διαθέτετε µόνο ΑΦΜ ή µόνο ελληνική ταυτότητα παραλείψτε το ένα από τα δύο βήµατα)

Βήµα 3 : Πατήστε Συνέχεια

Αίτηση έκδοσης Προσωρινού ΑΜΚΑ εφόσον ο πολίτης διαθέτει ΑΦΜ ή Ελληνική ταυτότητα

Βήµα 4 : Συµπληρώστε ορθά τα προσωπικά σας στοιχεία

 Βήµα 5 : Πατήστε «Υποβολή Στοιχείων»

Έκδοση Προσωρινού ΑΜΚΑ εφόσον ο πολίτης διαθέτει ΑΦΜ ή Ελληνική ταυτότητα

Η αίτηση έκδοσης Προσωρινού ΑΜΚΑ θα καταχωρηθεί και ο πολίτης θα λάβει το ακόλουθο µήνυµα : “ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΣΑΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΜΚΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΑΡ. ΑΙΤ. ΧΧΧΧΧΧ. ΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΣΑΣ ΜΕ ΝΕΟ ΓΡΑΠΤΟ ΜΗΝΥΜΑ.”

Αν εγκριθεί και ο αιτών ανήκει στην ηλικιακή οµάδα που εµβολιάζεται την τρέχουσα περίοδο θα λάβει µέσω SMS τον Προσωρινό ΑΜΚΑ εντός 3 ηµερών µε το ακόλουθο µήνυµα : “O ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΜΚΑ 99999999999 ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΩΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΡΙΣΤΕ ΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ emvolio.gov.gr, ΚΕΠ ‘Η ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

Σε περίπτωση που ο πολίτης δεν διαθέτει ΑΦΜ ή Ελληνική ταυτότητα θα πρέπει να επισκεφθεί ένα Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) µε σκοπό την ταυτοποίηση των στοιχείων του και την έκδοση προσωρινού ΑΜΚΑ.

 Άµεσα θα εκδοθεί ο προσωρινός αριθµός ΑΜΚΑ Μόλις λάβει τον προσωρινό ΑΜΚΑ µπορεί να κλείσει το ραντεβού του εφόσον ανήκει σε σειρά προτεραιοποίησης µέσω ΚΕΠ ή φαρµακείου