7 λεπτά ανάγνωσης
Έρευνα: Τι πιστεύουν οι Έλληνες για την πανδημία;

Νέα έρευνα τoυ Κέντρου Κλινικής Επιδημιολογίας και Έκβασης Νοσημάτων – CLEO διερευνά το πώς οι γνώσεις, οι αντιλήψεις και οι πρακτικές των Ελλήνων έναντι της νόσου, επηρεάζουν την τήρηση των μέτρων ελέγχου και την αναχαίτιση της επέλασης του SARS-CoV-2.

To CLEO (cleoresearch.org) πραγματοποίησε την έρευνα μέσω τηλεφώνου και μέσω διαδικτύου (50-50%),  η οποία είναι μία από τις πρώτες μελέτες που εξέτασαν τις γνώσεις, τις αντιλήψεις και τις πρακτικές (Knowledge – Attitudes – Practices / KAP) του γενικού ενήλικου πληθυσμού στην Ελλάδα σχετικά με την COVID-19.

Σημαντικό εργαλείο για την χάραξη πολιτικής εκτιμά ότι είναι η έρευνα τονίζει ο Επιστημονικός Διευθυντής του CLEO, Δρ. Θεοκλής Ζαούτης, «δεδομένου ότι έως σήμερα δεν υπάρχει ούτε αποτελεσματική θεραπεία ούτε εμβόλιο για την COVID-19, αλλά και ότι αναμένουμε το δεύτερο κύμα της πανδημίας, τα ευρήματα της παρούσας έρευνας μπορεί να είναι εξαιρετικά πολύτιμα για τους αξιωματούχους της δημόσιας υγείας της χώρας μας, καθώς μας δίνουν πληροφορίες σχετικά με πληθυσμιακές ομάδες στις οποίες χρειάζεται να εστιάσουν στοχευμένες παρεμβάσεις πρόληψης ή καμπάνιες ενημέρωσης για τον περιορισμό της διασποράς του ιού και την αποφυγή μελλοντικών κρίσεων δημόσιας υγείας».

Ναι μεν η πολιτεία προχώρησε στην λήψη μέτρων, η εφαρμογή τους όμως εξαρτάται από τις γνώσεις, τις αντιλήψεις ή και τις παρανοήσεις των πολιτών σχετικά με τις μεταδοτικές ασθένειες. Γι’ αυτό το λόγο η μελέτη  είχε σκοπό τη διερεύνηση των γνώσεων και των αντιλήψεων που διαμορφώθηκαν το προηγούμενο διάστημα στην ελληνική κοινότητα σχετικά με την COVID-19. Επίσης, εξετάστηκε κατά πόσον αυτά τα δεδομένα ενδέχεται να συνδέονται με αλλαγή στη στάση των Ελλήνων έναντι άλλων μεθόδων πρόληψης, όπως π.χ. ο εμβολιασμός.

Για τον σχηματισμό σφαιρικής εικόνας της κοινωνίας, ρωτήθηκαν άτομα από 18 έως 90 έτη και το ένα τρίτο (1/3) από αυτούς ανήκαν σε κάποια ευπαθή ομάδα.

Γνώσεις

Σχετικά με τις μεθόδους πρόληψης, διαπιστώνεται ότι  το πλύσιμο των χεριών και η τήρηση ασφαλούς απόστασης αναδεικνύονται οι πιο δημοφιλείς.

Οι γυναίκες και τα άτομα άνω των 24 ετών ήταν πιο πιθανό να γνωρίζουν τα 5 πιο κοινά συμπτώματα που σχετίζονται με τη νόσο COVID-19. Το 11,2% των ερωτηθέντων πιστεύουν λανθασμένα ότι ο κοροναϊός μεταδίδεται μέσω ζώων ή κουνουπιών και το 27,6% μέσω των τροφών.

Η πλειονότητα των συμμετεχόντων στην έρευνα δήλωσε ως κύρια πηγή πληροφόρησης και ενημέρωσης για την πανδημία τα ΜΜΕ, γεγονός το οποίο επιβεβαιώνει ότι αυτά αποτελούν βασικό δίαυλο που επηρεάζει την κοινή γνώμη και θα μπορούσαν να προκαλέσουν αλλαγή συμπεριφοράς.

Αντιλήψεις

«Ρίχνοντας φως» στη στάση και στις αντιλήψεις του κοινού σχετικά με την νόσο, αυτές φάνηκαν να σχετίζονται με κοινωνικο-δημογραφικά χαρακτηριστικά όπως η εκπαίδευση, η ηλικία και το φύλο. Το ποσοστό όσων πιστεύουν ότι ο SARS-CoV2 αναπτύχθηκε από ανθρώπους σε εργαστήρια ήταν ιδιαιτέρως υψηλό, στο 45,6% των ερωτηθέντων.

«Θεωρείτε ότι ο νέος κορονοϊός φτιάχτηκε από ανθρώπους σε εργαστήριο;»


Αξιοσημείωτο είναι ότι υψηλότερο ποσοστό ατόμων καταγράφηκε σε μεγαλύτερες ηλικίες (άνω των 24 ετών, με σταδιακά αυξητική τάση), ως προς το φύλο η πλειοψηφία είναι γυναίκες. Τέτοιες αντιλήψεις εντοπίζονται σε χαμηλότερο ποσοτσό σε άτομα που έχουν λάβει πανεπιστημιακή εκπαίδευση, σε αντίθεση με όσους έχουν λάβει μόνο πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Οι παρατηρήσεις αυτές αναδεικνύουν στόχους για καλύτερη ενημέρωση και ανάπτυξη γνώσεων τόσο για τη νόσο COVID-19 όσο και γενικότερα για τις ασθένειες.

Εμβολιασμός

Ιδιαίτερης μνείας χρήζει το εύρημα  που αφορά των ευπαθών ομάδων καθώς «δήλωσαν πως η πανδημία COVID-19 βελτίωσε τη στάση τους απέναντι στα εμβόλια». Εν γένει, παρατηρήθηκε ότι όσοι άρχισαν να έχουν πιο θετική στάση απέναντι στα εμβόλια λόγω της πανδημίας, υποστήριξαν ότι είναι πιο πιθανό να κάνουν φέτος το εμβόλιο της γρίπης σε σχέση με τον περασμένο χρόνο, αλλά και το εμβόλιο για την COVID-19 όταν θα είναι διαθέσιμα.

Στάσεις σχετικά με τον εμβολιασμό


Σημειώνεται ότι όσοι πιστεύουν ότι ο SARS-CoV2 μεταδίδεται πιο εύκολα από τον ιό της γρίπης Η1Ν1  ισχυρίστηκαν ότι πλένουν συχνότερα τα χέρια τους και ότι προτίθενται να κάνουν το εμβόλιο για την COVID-19 όταν γίνει διαθέσιμο.

«Πόσο πιο μεταδοτικός πιστεύετε ότι είναι ο κορονοϊός σε σύγκριση με τον ιό της γρίπης Η1Ν1;»


Πρόθεση να κάνουν το εμβόλιο δήλωσαν και όσοι πιστεύουν πως ο SARS-CoV2 είναι πιο θανατηφόρος.

«Πόσο πιο θανατηφόρος πιστεύετε ότι είναι ο κορονοϊός σε σύγκριση με τον ιό της γρίπης Η1Ν1;»

Πηγή: https://virus.com.gr/